Estudis de Viabilitat, Gestió d'obra

-Estudis de viabilitat
-Ajuda en la tramitació de subvencions
-Legalització d'habitatges d'ús turístic
-Gestió d'obres.Project Management