Campings, Turisme Rural, Activitats d'interès públic

-Plans Especials Urbanístics
-Modificacions de planejament
-Projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzables