Tarragona

Estudi previ de rehabilitació per la implantació de dues masoveries de Turisme Rural