Catalunya

Projecte Bàsic d'un hotel de 12 habitacions en alçada. Estudi de Viabilitat.
En curs