Sant Marti Sarroca. Alt Penedès

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per canvi d'ús