Sant Martí Sarroca. Alt Penedès

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable  per un establiment de turisme rural