Barcelona

Projecte de rehabilitació d'un habitatge de 1930