Sant Domi de Freixanet. Segarra

Avantprojecte de rehabilitació d'un galliner per un establiment de turisme rural