Odena. L'Anoia

Projecte d'Actuació específica per la implantació d'un campament juvenil