Sant Pere de Torelló. Osona

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per un Hostal Rural.