Tarragona

Estudi tecnicoeconòmic de viabilitat per la creació i desenvolupament d’una activitat d'allotjament i activitats a una finca situada a Tarragona.