Pla de l'Estany

Estudi tecnicoeconòmic de viabilitat  per la creació i desenvolupament d'un establiment de Turisme Rural al Pla de l'Estany. Girona.